สถิติสูตร 100 ครั้งล่าสุด
#
เข้าไม้ที่
ผลแพ้ชนะ
1
1
ชนะ
2
3
ชนะ
3
1
ชนะ
4
2
ชนะ
5
1
ชนะ
6
1
ชนะ
7
1
ชนะ
8
4
ชนะ
9
1
ชนะ
10
1
ชนะ
11
1
ชนะ
12
4
ชนะ
13
1
ชนะ
14
2
ชนะ
15
2
ชนะ
16
4
ชนะ
17
1
ชนะ
18
1
ชนะ
19
1
ชนะ
20
4
ชนะ
21
2
ชนะ
22
1
ชนะ
23
1
ชนะ
24
1
ชนะ
25
1
ชนะ
26
1
ชนะ
27
1
ชนะ
28
1
ชนะ
29
3
ชนะ
30
2
ชนะ
31
1
ชนะ
32
1
ชนะ
33
1
ชนะ
34
2
ชนะ
35
3
ชนะ
36
2
ชนะ
37
3
ชนะ
38
3
ชนะ
39
1
ชนะ
40
2
ชนะ
41
3
ชนะ
42
1
ชนะ
43
3
ชนะ
44
1
ชนะ
45
1
ชนะ
46
1
ชนะ
47
2
ชนะ
48
1
ชนะ
49
1
ชนะ
50
1
ชนะ
51
1
ชนะ
52
1
ชนะ
53
1
ชนะ
54
2
ชนะ
55
1
ชนะ
56
2
ชนะ
57
2
ชนะ
58
3
ชนะ
59
1
ชนะ
60
2
ชนะ
61
2
ชนะ
62
4
ชนะ
63
1
ชนะ
64
2
ชนะ
65
1
ชนะ
66
1
ชนะ
67
1
ชนะ
68
1
ชนะ
69
3
ชนะ
70
1
ชนะ
71
2
ชนะ
72
2
ชนะ
73
1
ชนะ
74
1
ชนะ
75
1
ชนะ
76
2
ชนะ
77
1
ชนะ
78
1
ชนะ
79
1
ชนะ
80
2
ชนะ
81
1
ชนะ
82
2
ชนะ
83
1
ชนะ
84
1
ชนะ
85
1
ชนะ
86
2
ชนะ
87
1
ชนะ
88
1
ชนะ
89
2
ชนะ
90
1
ชนะ
91
1
ชนะ
92
3
ชนะ
93
1
ชนะ
94
1
ชนะ
95
3
ชนะ
96
2
ชนะ
97
4
ชนะ
98
4
ชนะ
99
1
ชนะ
100
1
ชนะ
รวม
ชนะ
แพ้
100
100
0

สมัครสมาชิก

เพศ