สถิติสูตร 100 ครั้งล่าสุด
#
เข้าไม้ที่
ผลแพ้ชนะ
1
1
ชนะ
2
1
ชนะ
3
1
ชนะ
4
1
ชนะ
5
1
ชนะ
6
2
ชนะ
7
1
ชนะ
8
1
ชนะ
9
2
ชนะ
10
1
ชนะ
11
1
ชนะ
12
2
ชนะ
13
2
ชนะ
14
2
ชนะ
15
1
ชนะ
16
1
ชนะ
17
1
ชนะ
18
2
ชนะ
19
3
ชนะ
20
1
ชนะ
21
2
ชนะ
22
3
ชนะ
23
1
ชนะ
24
1
ชนะ
25
1
ชนะ
26
2
ชนะ
27
1
ชนะ
28
1
ชนะ
29
2
ชนะ
30
1
ชนะ
31
2
ชนะ
32
2
ชนะ
33
1
ชนะ
34
3
ชนะ
35
2
ชนะ
36
1
ชนะ
37
1
ชนะ
38
1
ชนะ
39
1
ชนะ
40
1
ชนะ
41
2
ชนะ
42
2
ชนะ
43
1
ชนะ
44
1
ชนะ
45
1
ชนะ
46
2
ชนะ
47
1
ชนะ
48
1
ชนะ
49
1
ชนะ
50
2
ชนะ
51
1
ชนะ
52
1
ชนะ
53
1
ชนะ
54
1
ชนะ
55
2
ชนะ
56
1
ชนะ
57
1
ชนะ
58
4
ชนะ
59
3
ชนะ
60
1
ชนะ
61
1
ชนะ
62
1
ชนะ
63
2
ชนะ
64
1
ชนะ
65
2
ชนะ
66
2
ชนะ
67
2
ชนะ
68
1
ชนะ
69
1
ชนะ
70
3
ชนะ
71
1
ชนะ
72
1
ชนะ
73
1
ชนะ
74
2
ชนะ
75
2
ชนะ
76
2
ชนะ
77
2
ชนะ
78
1
ชนะ
79
1
ชนะ
80
3
ชนะ
81
1
ชนะ
82
1
ชนะ
83
4
ชนะ
84
1
ชนะ
85
1
ชนะ
86
1
ชนะ
87
1
ชนะ
88
2
ชนะ
89
1
ชนะ
90
3
ชนะ
91
1
ชนะ
92
4
ชนะ
93
2
ชนะ
94
2
ชนะ
95
1
ชนะ
96
1
ชนะ
97
3
ชนะ
98
1
ชนะ
99
1
ชนะ
100
1
ชนะ
รวม
ชนะ
แพ้
100
100
0

สมัครสมาชิก

เพศ